Contact

Sapporo Ekimae (near JR sapporo Station)
+81-11-222-0018
Sapporo Susukino (near Susukino Subway station)
+81-11-551-0018
Sendai
 +81-22-213-0505
Akita
 +81-18-836-7888
Nagoya Station (near JR Nagoya Station)
 +81-52-583-0012
Sakae central (near Sakae Nagoya Subway station)
+81-52-263-1161
Kanayama (near JR Kanayama st. or Kanayama Nagoya Subway st.)
 +81-52-321-7890
Yagoto (near Yagoto Nagoya Subway station)
 +81-52-831-3456
Toyota Castle
 +81-565-31-3456
Okazaki
 +81-564-24-2255
Otagawa (near Otagawa Meitetsu line st.)
 +81-562-39-3740
Yokkaichi (near Kintetsu Like Yokkaichi st.)
 +81-59-354-1211
Fukuoka Nanokawa
 +81-92-534-0505