เมนู

s_06.11かにすきイメージ

คานิฮอนเกะจะเสิร์ฟเฉพาะปูหิมะ ปูขน และปูทาราบะที่อยู่ในทะเลที่ติดกับญี่ปุ่นเท่านั้น (ทางร้านจะไม่เสิร์ฟปูอะบุระกานิ)
คานิฮอนเกะจะจัดส่งปูเป็นๆ ทั้งหมดไปทางเครื่องบินเพื่อส่งไปยังสาขาทั้งหมดของคานิฮอนเกะในญี่ปุ่น โดยปูเหล่านี้จะมาจากบ่อเลี้ยงปูซึ่งเป็นบ่อน้ำเค็มระบบหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ท่าเรือโทมาโคมัยในเมืองฮอกไกโด

*Asahikawa branch has an individual course setting. Please refer to the following site for courses and dishes served at Asahikawa Branch: Asahikawa Branch Menu

h_タラバゆでかに07.6

su_本タラバかににぎり11.11

ズワイかに会席

10.6ぞうすい10cm

For Branches other than Asahikawa branch, please click below.

menu65recommendation

menu65course

menu65lunch

menu65carte

menu65sushi