ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2510
กลับสู่ด้านบนสุด ข้อมูลเกี่ยวกับคานิฮอนเกะ เมนู ด้านบนสุด ภัตตาคาร ข้อมูลบริษัท
กลับสู่ด้านบนสุดเกี่ยวกับเราเมนูภัตตาคารข้อมูลบริษัทติดต่อสอบถามหน้าหลักภาษาญี่ปุ่น
ลิขสิทธิ์ (C) 2009 SAPPORO-KANIHONKE Co.,Ltd สงวนลิขสิทธิ์